Ekološka boja na bazi vode i ekološki premazi

TUNGOVO ULJE : je ekološka zaštita drveta,slicno je lanenom ulju ,zaštičuje od vlage i vode , daje sjaj drvetu i za razliku od lanenog ne propusta mrlje od vode i slično . Jedini ekološki premaz priznat od E.U.Tungovo ulje je tradicionalno ulje za površinsku obradu drva u Kini i Japanu.

Dobivaju ga od sjemena tungovine. To je ulje otporno na alkalije i vodu pa ga zato u kombinaciji s prirodnim smolama često koriste za izradu vodootpornih premaza. U smjesi sa lanenim uljem dobro se pokazalo kod uljenja drvenih podnih obloga.                      135 kn/kg sa pdv-omNanošenje uljnih premazaUlja najčešće nanosimo ručno – premazivanjem četkama, ili još češće utrljavanjem običnim krpama. Mogući su i drugi načini nanošenja, posebno kod manjih komada koji se ugrađuju kasnije, primjerice – njihovim uranjanjem. Pri nanošenju se točno pridržavamo uputstava proizvođača premaznog sredstva. Utrljavanje krpama se, općenito govoreći, odvija ovako: podloga mora biti temeljito pripremljena, što znači da je trebamo izbrusiti do odgovarajuće glatkoće i potom pomno odstraniti prašinu nastalu brušenjem. Slijedi nanos ulja, koje trebamo ravnomjerno razmazati po podlozi. Tada trebamo pričekati nekoliko minuta te krpom ukloniti višak ulja, zaostao na površini. Potom površinu obrađujemo mekom krpom ili tkaninom, na primjer – filcom, tako da istodobno i uklanjamo suvišak ulja, a i poliramo samu površinu. Nakon propisanog vremena stvrdnjavanja – najbolje tek nakon 24 sata, odnosno sljedeći dan – površinu treba lagano prebrusiti finim brusnim papirom te ponoviti postupak nanošenja. Ponekad je potrebno i treće uljenje, koje obavljamo po jednakom postopku. Ne smijemo zaboraviti ni na sigurnost tijekom rada: jer, i u korištenim krpama se odvija autooksidacija ulja, koju obilježava razvijanje topline. Zbog toga može doći do samozapaljenja nauljenih krpa. Da bismo spriječili vjerojatnost izbijanja požara, korištene krpe nikada ne smijemo ostavljati na većoj hrpi. Najbolje je da ih do odvoza otpada ostavimo na otvorenom, i to ne sve zajedno. Ponekad nam preporučuju i da ih ostavimo u posudi punoj vode.